Hur man skapar startbar USB i OS X

Du kan använda en extern enhet eller en andra volym som startskiva för att installera om operativsystemet på din Mac.

 Dessa avancerade steg är främst för systemadministratörer och andra som är bekanta med kommandoraden. Du behöver ingen startbar installerare för att uppgradera macOS eller installera om macOS, men de kan vara användbara om du vill installera macOS på flera datorer utan att behöva hämta installeraren varje gång.

Hämta macOS

Leta reda på rätt hämtningslänk i uppgraderingsanvisningarna för respektive macOS-version:

macOS CatalinamacOS Mojave eller macOS High Sierra
Installationsprogrammet för var och en av dessa macOS-versioner hämtas direkt till mappen Program som en app med namnet Installera macOS Catalina, Installera macOS Mojave eller Installera macOS High Sierra. Om installationsprogrammet öppnas när du har hämtat den avslutar du det utan att fortsätta installationen. Viktigt: För att få rätt installationsprogram måste du hämta det på en Mac med macOS Sierra 10.12.5 eller senare eller El Capitan 10.11.6. Företagsadministratörer: hämta från Apple, inte från en lokal server för mjukvaruuppdatering. 

OS X El Capitan
El Capitan hämtas som en skivavbild. Öppna skivavbilden på en Mac som är kompatibel med El Capitanoch kör installationsprogrammet InstallMacOSX.pkg som finns där i. Då installeras en app som heter Installera OS X El Capitan i mappen Program. Du skapar den startbara installeraren från den här appen, inte från skivavbilden eller .pkg-installeraren.

Använda kommandot ”createinstallmedia” i Terminal

 1. Anslut usb-flashenheten eller en annan volym som du vill använda som startbar installerare. Se till att den har minst 12 GB tillgängligt utrymme och är formaterad som Mac OS Extended.
 2. Öppna Terminal, som finns i mappen Verktygsprogram i mappen Program.
 3. Skriv eller klistra in ett av följande kommandon i Terminal. Dessa förutsätter att installeraren fortfarande finns i mappen Program och att namnet på usb-flashenheten eller annan volym är MyVolume. Om den heter något annat ersätter du MyVolume i dessa kommandon med namnet på din volym.

  Catalina:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  Mojave:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  High Sierra:*
  sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  

  El Capitan:
  sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
  
 4. Tryck på returtangenten efter att du skrivit kommandot.
 5. Ange ditt administratörslösenord och tryck på returtangenten igen när du blir uppmanad till det. Terminal visar inte några tecken när du skriver ditt lösenord.
 6. När du blir ombedd trycker du J för att bekräfta att du vill radera enheten och trycker på returtangenten. Terminal visar förloppet när den startbara installeraren skapas.  
 7. När Terminal är klar heter volymen detsamma som det installationsprogram du hämtade, exempelvis Installera macOS Catalina. Nu kan du stänga Terminal och mata ut volymen.

macos high sierra terminal create bootable installer

* Om din Mac har macOS Sierra eller tidigare tar du med argumentet --applicationpath på samma sätt som argumentet används i kommandon för El Capitan.

Använda den startbara installeraren

När du har skapat den startbara installeraren följer du de här stegen för att använda den:

 1. Sätt in den startbara installeraren i en kompatibel Mac.
 2. Använd inställningarna för Starthanteraren eller Startskiva för att välja den startbara installeraren som startskiva och starta sedan från den. Mac-datorn startar med Återställning för macOS
  Lär dig hur du väljer en startskiva, även vad du kan göra om din Mac inte går att starta från den.
 3. Välj språk om du uppmanas till det.
 4. En startbar installerare hämtar inte macOS från internet, men det krävs tillgång till internet för att hämta specifik information för din Mac-modell, exempelvis fast mjukvara. Om du behöver ansluta till ett wifi-nätverk använder du wifi-menyn  i menyraden. 
 5. Välj Installera macOS (eller Installera OS X) från verktygsfönstret, klicka sedan på Fortsätt och följ anvisningarna på skärmen.

Läs mer

Om du vill ha mer information om kommandot createinstallmedia och argumenten du kan använda med det ser du till att macOS-installeraren finns i mappen Program och anger sedan sökvägen i Terminal:

Catalina:

/Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia

Mojave:

/Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia

High Sierra:

/Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia

El Capitan:

/Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia
Publiceringsdatum: 

Om oss

bottom logo se

Jag är en formgivare. Här kan du se mitt arbete. Jo jag gör mitt jobb.

Huvudregeln - du kommer aldrig se det oavslutade arbetet. Endast grundligt polerat projekt kan producera i livet.

Förpackningsräknare